Primo Search
  • NALIS UNION CATALOGUE
  • Articles & more

Националният академичен своден каталог обединява електонните каталози на 32 библиотеки и наброява над 2,631,653 библиографски записа

Проектът се осъществява с помощта на Фондация "Америка за България".

Онлайн заявка на книги и периодични издания през електронния каталог.

Повече информация
Инструкция за онлайн заявка.

web page hit counters codes Free
Measure Website Visitors