Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Учебна литература

Колекция „Учебна литература“ е една от най-бързо развиващите се колекции и е насочена изцяло към учебния процес в Софийския университет. Тя съдържа пълнотекстови ресурси – книги и статии от периодични издания, обединени в подколекции по факултети. Подборът на основната част от документите е направен от преподавателите след подписване на декларация за предоставяне на право за публикуване онлайн. Други от представените ресурси са включени в резултат на повишен интерес и липса на достатъчно екземпляри в мрежата от филиални библиотеки, които да удовлетворят читателското търсене, като голяма част от тях са достъпни само в университетската компютърна мрежа. В момента библиотеката работи приоритетно по развитие на тази колекция. 

Преподаватели, докторанти и студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, които имат валидна читателска карта, могат да получат отдалечен достъп до дигиталната колекция Учебна литература след изпращане на заявка

Към колекцията