Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Автореферати на дисертации, защитени в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Колекция „Автореферати на дисертации, защитени в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съдържа автореферати на дисертации от 2011 г. до днес. Със заповед на Ректора на Софийския университет защитилите дисертационни трудове в Алма Матер се задължават да предадат на Университетската библиотека хартиено и електронно копие от автореферата на своя труд. Хартиеният екземпляр се съхранява във фонда на Университетската библиотека, а електронното копие се представя в дигиталната библиотека. Колекцията е организирана в подколекции по факултети и департаменти, което позволява лесна навигация и възможност да се проследят научните интереси на учените, работещи в Университета. 

Към колекцията