Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Колекция „Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ представя пълнотекстово най-новите томове от сериите на емблематичното за Университета издание, както и отделни по-стари томове. Те са разпределени в подколекции според факултетите в Софийския университет. В електронния каталог на Университетската библиотека всички серии на годишника от първия том, публикуван през 1905 г. до днес, са описани аналитично. Библиографските записи са създадени със съответните връзки, позволяващи да се проследи развитието на всяка една от сериите. При наличие на пълен текст записът препраща потребителите към него. 

Към колекцията