Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Контакти

Централна университетска библиотека – Работно време: понеделник – петък: 08:00 – 20:00 ч.

Адрес: 1043 София, бул. „Цар Освободител“ № 15
телефони: (+359 2) 8467-584; 9308-554; 9308-209
E-mail: lsu@libsu.uni-sofia.bg

Структура на библиотеката

Библиотека „Студентски град“ – Работно време: понеделник – петък: 08:30 – 17:30 ч.

Адрес: 1700 София, Студентски град, бл. 42 Б
E-mail: studentlibrary@libsu.uni-sofia.bg