Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

История на Софийския университет

Колекцията съдържа различни издания, свързани с историята на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на колекцията са обособени три подколекции:

         Източници за историята на Софийския университет – публикувани печатни издания и албуми и др. документи свързани с развитието на Университета;

         Разпис на лекциите – съдържа разписите на четените дисциплини в Университета от 1897 г. до 1982 г.;

         Източници за история на Университетската библиотека – печатни издания посветени на историята и развитието на библиотеката, библиотечни правилници и др. документи.

Към колекцията