Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Книги с дарствени надписи – титулни страници

Като част от фонда от редки и ценни издания в Университетска библиотека книгите с посвещения и дарствени надписи заемат специално място. Интересът към подобни уникални екземпляри нараства многократно, когато те са свързани с имената на  известни личности – нобелови лауреати, чужди и български учени, университетски преподаватели, писатели и културни дейци удостоени с почетното звание „Доктор хонорис кауза на Софийския университет”.

В дигиталната колекцията са включени български издания с дарствени надписи, публикувани в началото на ХХ век, както и български и чужди издания, дарени на Университетската библиотека от техните автори. Книгите с инскрипти позволяват да се реконструират връзките между университетските преподаватели и отношението им към библиотеката.    

Към колекцията