Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Заявка за отдалечен достъп до дигитализирана учебна литература

Уважаеми читатели,
Тук може да заявите отдалечен достъп до дигиталната колекция "Учебна литература".
За да получите такъв достъп е необходимо да сте преподавател, докторант или студент в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и регистриран читател на Университетската библиотека с валидна читателска карта.
Полетата със * са задължителни.
ЗАЯВКА ЗА ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП
*Потребителско ID (UL или ID от читателската карта):
*Име, фамилия:
Телефон:
*Е-mail:
*Въведете четири осмици
С изпращането на настоящата заявка декларирам, че ще ползвам дигиталните ресурси само за лична употреба и с научна и учебна цел.