Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Търсачки за научни ресурси

Google Scholar е търсачка създадена специално за научна литература, която позволява на изследователя да открие научни статии, технически доклади, дисертации, книги и други документи, включително избрани уеб страници с научно съдържание.• Обхват: мултидисциплинарен, повече от 1 милиард документи
• Резюмета: само фрагмент от резюмето
• Свързани статии: ✔
• Цитирани източници в публикацията: ✔
• Цитирания на публикацията: ✔
• Линк към пълен текст: ✔
• Формати за експортиране: BibTeX, EndNote, RefMan, RefWorks
BASE е една от най-мощните търсачки на текстове за академични изследвания.• Обхват: мултидисциплинарен, повече от 250 милиона научни документа, 70% от тях са на отворен достъп.
• Резюмета: ✘
• Свързани статии: ✘
• Цитирани източници в публикацията: ✘
• Цитирания на публикацията: ✔
• Линк към пълен текст: ✔
• Формати за експортиране: BibTeX, EndNote, RefWorks, RIS, MARC. RDF, RTF, JSON, YAML
CORE е академична търсачка, посветена на изследователски документи с отворен достъп. За всеки резултат от търсенето се предоставя връзка към пълния текст в PDF формат или линк към уеб страница с пълен текст.• Обхват: мултидисциплинарен, приблизително 200 милиона научни документа.
• Резюмета: ✔
• Свързани статии: ✔
• Цитирани източници в публикацията: ✘
• Цитирания на публикацията: ✘
• Линк към пълен текст: ✔
• Формати за експортиране: BibTeX
Science.gov е американска търсачка на над 60 бази данни, над 2200 научни сайта.• Обхват: мултидисциплинарен, индексирани са повече от 200 милиона статии.
• Резюмета: само фрагмент от резюмето
• Свързани статии: ✘
• Цитирани източници в публикацията: ✘
• Цитирания на публикацията: ✘
• Линк към пълен текст: ✔
• Формати за експортиране: ✘
Semantic Scholar е търсачка за академични публикации.• Обхват: мултидисциплинарен, близо 200 милиона научни документа.
• Резюмета: ✔
• Свързани статии: ✔
• Цитирани източници в публикацията: ✔
• Цитирания на публикацията: ✔
• Линк към пълен текст: ✔
• Формати за експортиране: BibTeX, EndNote
RefSeek е търсачка на академични ресурси, която по функционалност е подобна на Google.• Обхват: мултидисциплинарен, повече от 1 милиард източници
• Резюмета: само фрагмент от резюмето
• Свързани статии: ✘
• Цитирани източници в публикацията: ✘
• Цитирания на публикацията: ✘
• Линк към пълен текст: ✔
• Формати за експортиране: ✘
PubMed е безплатен ресурс, подпомагащ търсенето и извличането на медицинска научна литература.• Обхват: медицина, природни науки и биомедицина, над 30 милиона документа
• Резюмета: ✔
• Свързани статии: ✔
• Цитирани източници в публикацията: ✔
• Цитирания на публикацията: ✔
• Линк към пълен текст: ✔
• Формати за експортиране: BibTeX
CiteSeerX е публична търсачка за научни и академични изследвания, особено в областта на компютърните и информационни науки.• Обхват: мултидисциплинарен (преобладават компютърни науки, статистика и математика, над 8 милиона документа
• Резюмета: ✔
• Свързани статии: ✘
• Цитирани източници в публикацията: ✔
• Цитирания на публикацията: ✔
• Линк към пълен текст: ✔
• Формати за експортиране: BibTeX
ScienceOpen е свободно достъпна платформа за търсене на научна информация, интегрирана с ORCID.• Обхват: мултидисциплинарен, близо 75 милиона публикации
• Резюмета: ✔
• Свързани статии: ✔
• Цитирани източници в публикацията: ✔
• Цитирания на публикацията: ✔
• Линк към пълен текст: ✔
• Формати за експортиране: BibTeX, EndNote, RIS
Educational Resources Information Center (ERIC) предоставя достъп до литература, свързана с образованието, включително статии от списания, книги, доклади от конференции, технически доклади и други.• Обхват: образование, близо 2 милиона документа
• Резюмета: ✔
• Свързани статии: ✘
• Цитирани източници в публикацията: ✘
• Цитирания на публикацията: ✘
• Линк към пълен текст: ✔
• Формати за експортиране: ✘