Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Указания за настройките на прокси сървър за използване на базите данни по абонамент

При ползване на някои от базите данни в IP пространството на Софийския университет е необходимо да бъдат направени настройки на прокси сървър с цел разпознаване на компютъра като част от университетската компютърна мрежа. За целта е необходимо да се направят следните настройки:

1. От Start менюто на компютъра влезте в  Settings / Настройки

2. Отворете  Network & Internet/ Мрежа и Интернет

3. Изберете Proxy/ Прокси сървър, където трябва да направите следните настройки:

4. В раздела Manual proxy setup/Ръчно настройване на прокси сървъра при Use a proxy server/Използване на прокси сървър включете на On/Вкл. и в полетата попълнете следните данни:

Address/Адрес:                                               Port/Порт:

proxy.uni-sofia.bg                                           8080

5. Запазете направените настройки с бутона Save/Запиши