Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Обучения по информационна грамотност за студенти

1. Работа с електронния каталог и откриване на библиографски източници по дадена тема;

2. Възможности за прецизиране на резултатите от търсенето по различни параметри: език на изданието, година на публикуване, вид на ресурса, наличност във филиална библиотека;

3. Онлайн заявка на книги и периодични издания през електронния каталог; 

4. Специфика на поръчката на периодични издания;

5. Търсене на пълнотекстови ресурси, достъпни чрез онлайн каталога;

6. Представяне на дигиталните колекции на Университетската библиотека с акцент върху колекцията „Учебна литература“;

7. Запознаване с електронните услуги и ресурсите, които предлага Университетската библиотека.

Времето за провеждане на обучението се съгласува допълнително. За да заявите участие е необходимо да попълните формуляра.

ЗАПИШИ СЕ ТУК

*Забележка:  

Обученията са групови и се провеждат през цялата академична година без ограничение в броя на посещенията. След подадена заявка желаещите ще получат линк и код за достъп.