Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

ТематичниАрхеология, история на изкуството, опазване на културното наследство
Arachne
Пълнотекстови ресурси на немски език.
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Open Archive
Репозиториум на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места.
Биология, биомедицина, здравни науки
BioMed Central /BMC/
Предоставят отворен достъп до над 300 рецензирани списания. Базата е част от  Springer Nature. 
Europe PMC
Предоставя достъп до над 3,7 млн. пълнотекстови научни статии и над 31 млн. цитирания.
Geneva Foundation for Medical Education and Research
Предоставя достъп до близо 100 научни пълнотекстови списания.
Public Library of Science (PLOS)
Предлага отворен достъп до рецензирани периодични издания.


Икономика
EconBiz
Пълнотекстова база данни с разнородни ресурси, насочени към учени и студенти.
Research Papers in Economics (RePEc)
Децентрализирана библиографска база, поддържана от доброволци от близо 100 държави. Съдържа информация от над 3000 периодични издания.

Обществени науки
Social Science Open Access Repository (SSOAR)
Съдържа статии, книги, дисертации, доклади от конференции, рецензии на книги и други научни трудове, добавени от авторите.

Педагогика
ERIC: Educational Resource Information Center
Предоставя достъп до над 1,5 млн. библиографски записа, включително и цитирания. Базата съдържа и голям обем от пълнотекстови статии и сива литература.

Физика, астрофизика, геофизика
Astrophysics Data System
Съдържа над 8 млн. пълнотекстови статии, публикувани както в рецензирани,  така и в нерецензирани източници. Базата е разработена и се поддържа от НАСА и Центъра по астрофизика Харвард-Смитсониан.

Философия
PhilPapers
Предоставя  достъп до над 2,4 млн. ресурси от списания, книги, архиви и лични страници, подбрани от екип от учени в областта на философията.

Химия
PubChem
Предоставя възможност за търсене по химични структури, химични и физични свойства, патенти и др. Съдържа над 97 млн. съединения, над 245 млн. вещества, над 3 млн. патента и над 29 млн. научни трудове.