Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Мултидисциплинарни

Български портал за отворена наука – Съдържа дисертации, научни книги, статии, доклади от конференции на български учени.

Oxford University Research Archive (ORA) – Съдържа периодични издания, книги, дисертации, доклади от конференции и други научни трудове с отворен достъп.

HighWire Press – Stanford University – Съдържа над 2 млн. статии с отворен достъп.

European Patent Office – Съдържа над 110 млн. патента от цял свят.

SpringerOpen  – Пълнотекстов достъп до рецензирани списания в различни области на науката.

Journals for Free – Предоставя отворен достъп до над 17 000 научни периодични издания.

Directory of Open Access Journals – Съдържа близо 4 млн. статии, публикувани в над 13 251 периодични издания от цял свят.

The Digital Commons Network – Предоставя отворен достъп до над 3 млн. статии на учени от близо 590 институции.

Index Copernicus – Индексира над 2500 периодични издания от цял свят, подбрани по определени критерии.

Paperity – Съдържа над 10 100 000 пълнотекстови статии, публикувани в над 17 000 периодични издания. В голяма част от литературата е възможно търсене в пълния текст.

CiteSeerX – Съдържа над 10 000 000 пълнотекстови ресурси.

SciELO – Предоставя достъп до пълния текст на над 985 периодични издания.

arXiv – Репозиториум на електронни препринти на статии.

CogPrints: Cognitive Sciences Eprint Archives – Електронен архив, в който автори депозират своите научни трудове.

OMICS International – Предоставя достъп до над 700 водещи рецензирани периодични издания.

MDPI  – Индексира над 240 рецензирани списания с отворен достъп във всички области на знанието.

Scientific Research Publishing  (SCIRP) – Предоставя отворен достъп до над 200 академични периодични издания.

Russian Science Citation Index – Библиографска база данни, която предоставя възможност за търсене по цитирана литература. Част от ресурсите са пълнотекстови.

SCIndeks – Serbian Citation Index – Предоставя отворен достъп до над 250 периодични издания, публикувани в Република Сърбия, както и възможност за библиометрични справки.

Научная электронная библиотека „КиберЛенинка” – Научна дигитална библиотека, съдържаща близо 2 млн. статии.

ReroDoc – Съдържа над 79 000 заглавия книги, статии, дисертации, карти, периодични издания и др.

Zenodo – Съдържа публикации, статии от списания, презентации, видеа, уроци изображения, плакати и други  в различни области на знанието.

Preprints – Съдържа препринти в различни области на знанието.

UN-iLibrary – Електронна библиотека на изданията на ООН. Съдържа книги, статии, документи, статистически данни, доклади и отчети

Library of Science Пълнотекстова платформа с отворен достъп на статии в научни списания и книги на различни езици, вкл. и на български език