Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Летопис за периода от 1989 г. до 2008 г.

1989
Основава се библиотеката при специалност социология към Философския факулет. 
Излиза от печат: 
„100 години Университетска библиотека. 1888 – 1988. Юбилеен сборник. София : Унив. изд. “Климент Охридски”, 1989. 224 с.
Авт.: Стефан Кънчев, Христо Хаджихристов, Вячеслав Мосягин, Елена Савова, Waltraud Irmscher, Стефан Иванов, Dimitrios Dimitriou, Maria Negraru, Свободозаря Габровска, Тодор Тодоров, Ядвига Краевска, Miklos Marot, Костадинка Мургова, Елена Чупарова, Стефан Лалев, Станка Ценова, Любен Атанасов, Татяна Янакиева, Нина Шуманова, Анка Тодорова, Мария Капитанова, Лиляна Петкова, Александър Димчев, Светла Енчева

1990
За директор на Университетската библиотека е назначен Желязко Стоянов – професор в Историческия факултет на СУ.

1992
Създава се библиотеката към Стопанския факултет въз основа на фонда на библиотеката към катедрата по политическа икономия, която се закрива.

Излиза от печат:
Алманах на Юридическия факултет при Софийския университет “Св. Климент Охридски”. 1892–1992 / Вергиния Аризанова, Ангелина Кирмагова, Явор Михайлов . София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 1992. 354 с.

1996
Отпечатва се:
Био-библиография на Васил Гюзелев / Паулина Тепавичарова, Георги Николов. София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 1996. 64 с.

1998
Открива се библиотека „Нордика“ при специалност скандинавистика към Факултета по класически и нови филологии.

2001
За директор на Университетската библиотека е назначена Иванка Янкова.

Излизат от печат сборниците:
Академик Стоян Аргиров и библиотечното дело в България. [Материали от] Юбилейна научна конференция, София, 28-29 февруари 2000 г. / Състав. Анна Ангелова. София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2001. 174 с.

Васил Пундев. Избрани творби / Състав. Иванка Янкова . София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2001. 179 с.

2002
Излиза от печат:
Университетската библиотека в съвременността / Иванка Янкова. София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2002. 80 с.  

2004
Излизат редица изследвания и библиографски указатели подготвени от сътрудници на библиотеката:  
Алманах на Юридическия факултет при Софийския университет “Св. Климент Охридски”. 1992–2002 / Василка Котова, Людмила Никова, Даниела Тинкова. София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2004. 148 с. 

Ръкописната етнографска сбирка от библиотеката на Софийския университет “Св. Климент Охридски” / Анна Ангелова. София : ЛИК, 2004. 151 с.

Пламъци от пепелта : Встъпителен анализ към първата част на изследването “Българските градове през Възраждането” / Минчо Семов, Иванка Янкова. София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2004. 405 с.

Българските градове през Възраждането. Историческо, социологическо и политологическо изследване. Ч. 1. София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2004. 1024 с.
Състав. Иванка Янкова, Минчо Семов, Радосвета Минчева, Силвия Миковска, Румелина Василева, Таня Тодорова, Татяна Дочева, Бистра Драголова, Соня Бояджиева

Модерната библиотека. Мястото на Университетската библиотека в съвременното образование / Иванка Янкова. София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2004. 140 с.

2005
Приема се Правилник на Университетската библиотека.

2006
Излизат от печат указателите:

Колекция “Славика “. Редки и ценни издания по славистика от библиотеката на СУ “Св. Кл. Охридски” (1519-1922) / Анна Ангелова, Лиляна Петкова. София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2006. 534 с. 

Библиография на научните трудове на преподавателите от Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (1995-2005) / Йорданка Спасова, Паулина Тепавичарова. София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2006. 153 с.

Глосар на термините по информационно търсене / Елена Койчева. София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2006. 123 с. 

2007
Основава се библиотеката към Медицинския факултет. 

2008
За директор на Университетската библиотека е назначена Анна Ангелова.
Създава се Библиотека по социални науки чрез обединяване на библиотеките по социология, политология и европеистика.