Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека на проф. Боян Пенев – титулни страници

Колекцията „Библиотека на проф. Боян Пенев“ съдържа титулните страници на изданията от личната библиотека на българския учен, съдържащи посвещение или личен автограф. В състава на колекцията са обособени 9 подколекции по език на изданията. Така структурирана колекцията позволява изследване на културните и научни контакти на проф. Боян Пенев чрез книгите му. През 2017 г. по повод 135-ата годишнина от рождението на професора колекцията бе официално представена от университетски изследователи.

Към колекцията