Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Периодични издания

Колекция „Периодични издания” включва определени заглавия на периодични издания, както и разработените аналитично периодични издания на Софийския университет. Към момента включва пълните течения на 7 заглавия. По инициатива на Богословския факултет и със съгласието на Светия Синод Университетската библиотека дигитализира пълното течение на „Църковен вестник” от 1900 г. до днес.

Към колекцията