Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Периодични издания

Колекцията включва отделни заглавия на периодични издания, както и някои от разработените аналитично периодични издания на Софийския университет. Сред заглавията се открояват изданията – Известия на Семинара по славянска филология при Университета в София, Известия на семинарите при Историко-филологическия факултет на Университета „Свети Климент Охридски“, списанията Бранилник, Летоструй, Прометей, Художник, Чуден свят и др. Повечето заглавия са дигитализирани в резултат на повишено търсене от студенти. По инициатива на Богословския факултет и със съгласието на Светия Синод Университетската библиотека дигитализира пълното течение на „Църковен вестник” от 1900 г. до 2019 г.

Към колекцията