Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Фотографии

Колекция „Фотографии” включва 75 фотографии от личния архив на бележития фотограф Божидар Карастоянов, дарени на Софийския университет от неговата дъщеря. Така в Университета са запазени емблематични кадри от втората половина на 30-те години на ХХ век, включително и редица фотографии, свързани с историята на Университета.

Към колекцията