Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Фотографии

Колекция „Фотографии” включва 75 фотографии от личния архив на бележития фотограф Божидар Карастоянов, дарени на Университетската библиотека през 2003 г. от неговата дъщеря Рени Карастоянова. Така в Университета са запазени емблематични кадри от втората половина на 30-те години на ХХ век, включително и редица фотографии, свързани с историята на Университета.

Към колекцията