Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Автореферати на дисертации, защитени в други висши училища и научни институти

Университетската библиотека получава като дарения автореферати на защитени дисертации в други университети, висши учебни заведения и научни институти в България и чужбина. Част от авторефератите са придружени с електронно копие на оптичен носител. По настояване на авторите предоставяме достъп до електронния вариант на авторефератите на потребителите на Университетската библиотека, поради което те са организирани в отделна дигитална колекция. 

Към колекцията