Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Научни публикации на преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Колекцията „Научни публикации на преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски” съдържа депозирани до този момент научни публикации,  статии и монографии на преподаватели от Университета – дигитални копия или онлайн публикации. Колекцията съдържа ресурси с отворен достъп и ресурси с ограничен достъп в рамките на университетската компютърна мрежа. Достъпът до ресурсите е съобразен с волята на авторите, които определят начина на достъп или в зависимост от политиката на източниците. Колекцията съдържа подколекции по факултети, всяка с разделите „Книги” и „Статии от периодични издания и сборници”. 

Към колекцията