Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Обучения

Университетската библиотека организира присъствени и онлайн обучения за повишаване на информационната компетентност на докторантите и студентите от Софийския университет. Обученията представят широката гама от услуги и информационни ресурси, които предлага Университетската библиотека, и подпомагат изграждането на умения за търсене, оценяване и използване на научна информация.

Обучения по информационна грамотност за студенти
Обучения за развитие на информационните компетентности на докторанти

Обученията се провеждат през цялата академична година. Заявката е необходимо да се изпрати от институционален имейл. Записалите се ще получат линк за достъп след уточняване на времето за провеждане на обучението.