Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Услуги за читатели със СОП

Университетската библиотека предоставя услугата – дигитализиране на учебни ресурси в помощ на незрящите студенти, чрез която те могат да заявяват и получават учебни материали по електронен път. Услугата включва дигитализиране на документи, оптично разпознаване на символите (OCR) и редактиране на текстовете, което впоследствие позволява на незрящите потребители да ги ползват със специализиран софтуер. Материалите се изпращат по имейл и се публикуват в самостоятелна дигитална колекция „Литература за читатели със специални образователни потребности“, достъпна на адрес: http://unilib-dspace.nasledstvo.bg/dsplogin/groups/. Колекцията може да се използва от всички настоящи и дипломирали се студенти със СОП на Софийския университет. 

С цел защита на авторското право и нерегламентирани сваляния достъпът е ограничен с потребителско име и парола. Заявяването на материали и получаването на потребителско име и парола се извършват на имейл: mediateka@libsu.uni-sofia.bg

В сградата на Централната университетска библиотека се намира Специализирана читалня, предназначена за читатели със СОП. Тя разполага със специално читателско място, оборудвано с брайлов принтер и дисплей, компютърна техника и специален софтуер и предоставя възможност за ползване на разнообразни електронни ресурси. Читалнята е със самостоятелен вход и до нея се стига през паркинга в двора на Софийския университет.

Университетската библиотека издава безплатна годишна читателска карта на всички читатели със СОП.