Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Междубиблиотечно заемане

Преподавателите, докторантите и студентите на Софийския университет имат възможност да поръчват библиотечни материали (книги и статии от периодични издания и сборници) за временно ползване от библиотеки в страната и чужбина, които не са притежание на Университетската библиотека. Регламентът за междубиблиотечно заемане се основава на Правилата за обслужване на читатели

За да направите поръчка, е необходимо да имате валидна читателска карта и да разполагате с библиографски данни на търсения от Вас документ. Получените материали се ползват само в читалните зали на Централна университетска библиотека за срок, определен от доставящата библиотека.

Преди да изпратите заявка за доставка на документи по междубиблиотечно заемане, проверете дали необходимият Ви материал се притежава от библиотеки в страната чрез проверка в електронния каталог на УБ, библиотечните каталози и в сводния каталог НАБИС

Лимит на заявките. По Международно междубиблиотечно заемане преподавателите и студентите имат право да заемат до три книги и пет статии в рамките на една учебна година.

Време за изпълнение на заявките. Времето за изпълнение варира в зависимост от вида на искания материал и от мястото, откъдето той трябва да бъде получен – две до четири седмици.

Ще бъдете информирани по имейл веднага, щом поръчаният материал се получи в библиотеката.

Използвайте формулярите за поръчка, за да заявите необходимия Ви документ или ни пишете на имейл dds@libsu.uni-sofia.bg.

arrow.png Формуляр за поръчка на книги 

arrow.png Формуляр за поръчка на статии и части от сборници