Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Как да стана читател?

Eлектронните карти на Софийския университет са валидни и за Университетската библиотека. Повече информация за издаването им можете да намерите на следния линк:  my.isic.bg

Всички студенти, които не притежават електронни карти на Софийския университет, се регистрират в началото на академичната година, като за целта е необходима валидна студентска книжка и цветна снимка.

Регистрацията на читателите се извършва в Централна университетска библиотека  от понеделник до петък включително от 8.00 ч. – 20.00 ч.

Цената на читателската карта за студенти и преподаватели от Софийски университет “Св. Климент Охридски” е 5 лв. Картата е валидна една календарна година от датата на регистрация и дава възможност за ползване на Централната университетска библиотека и на цялата мрежа от 28 филиални библиотеки.

Студентите от Софийския университет могат да заемат литература за домашно ползване само от съответните филиални библиотеки. Външните читатели не могат да заемат литература за домашно ползване.

За регистрация на годишна читателска карта за външни потребители е необходима цветна снимка. Цената на читателската карта за всички категории външни читатели е 15 лв., а при еднократно посещение в библиотеката – еднодневната читателска карта е с цена 3 лв.

Повече информация можете да намерите в Правилата за обслужване на читатели