Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Как да стана читател?

Eлектронните карти – ISIC SU са валидни и за Университетската библиотека. Повече информация за издаването им можете да намерите на следният линк:  Картов център: https://sustudents.bg/картов-център/  

Всички новоприети студенти, които не притежават ISIC SU карти, се регистрират в началото на академичната година, като за целта е необходима валидна студентска книжка и цветна снимка.

Регистрацията на читателите се извършва в Централна университетска библиотека  от понеделник до петък включително от 8.00 ч. – 20.00 ч.

Цената на читателската карта за студенти и преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски” е 5 лв. Картата е валидна една календарна година от датата на регистрация и дава възможност за ползване на Централната университетска библиотека и на цялата мрежа от 28 филиални библиотеки.

Студентите от Софийския университет могат да заемат литература за домашно ползване само от съответните филиални библиотеки. Външните читатели не могат да заемат литература за домашно ползване.

Студентите от други университети могат да се регистрират, след като представят студентска книжка и снимка. Цената на читателската карта за всички категории външни читатели е 15 лв., а при еднократно посещение в библиотеката – еднодневната читателска карта е с цена 3 лв.

Повече информация можете да намерите в Правилата за обслужване на читатели