Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Филологии

Адрес: 1043 София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Софийски университет, Ректорат, ет. 6, каб. 191
Тел.: (+359 2) 9308 494
E-mail: libphil@libsu.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 18.00 ч. 

Библиотека “Филологии” е създадена през 1954 г. чрез обединяването на библиотечните сбирки на няколко от най-старите семинарни библиотеки към Софийския университет – Славянския семинар (създаден през 1905 г.), Семинара по сравнителна литературна история (създаден през 1911 г.), Семинара по германска, френска и английска филология (създаден през 1924 г.) и на библиотеката към Катедрата по езикознание. През 1969 г. към нея е открита голяма студентска читалня със 175 места. След ремонт и специализирано оборудване през 1980 г. библиотеката към филологическите факултети е преместена в настоящото помещение. През 2012 г. тя е изцяло реновирана по Оперативна програма “Регионално развитие”.


Днес библиотека “Филологии” е най-големият филиал в структурата на Университетската библиотека. Тя притежава богат фонд от над 196 900 библиотечни единици (книги, справочни и периодични издания, речници и електронни ресурси) в областите езикознание, литературознание, литературна история, литературна критика, художествена литература на различни езици, антропология, фолклор, лингвистика, психолингвистика, херменевтика, прагматика, семиотика и др. Тук се съхраняват личните библиотеки на проф. Моско Москов, доц. Алберт Кошелов и Петър Увалиев. Библиотеката разполага с 55 читателски места, от които 22 компютъризирани.