Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Нордика

Адрес: 1043 София, „Цар Освободител“ № 15, Софийски университет, Ректорат, ет. 5, каб. 162 
Тел.: (+359 2) 9308 406
E-mail: sevdalina.malinova@uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 12.00 / 13.00 – 17.30 ч. (сряда 8.30–12.00 / 14.00-17.30 ч.)

Библиотеката е открита през 1998 г. с финансовата подкрепа на посолствата на Швеция, Дания, Норвегия, Финландия и Исландия. За създаването й голям принос имат професорите от Софийския университет Вера Ганчева и Борис Парашкевов. Уникалният й фонд се попълва чрез дарения на институции и частни лица от всички скандинавски държави. За кратко време, наред с академичните си функции, библиотеката се налага и като своеобразен информационен център за историята, културата и съвременността на страните от Скандинавския полуостров.


Тематичният обхват на колекцията на библиотека “Нордика”, съдържаща над 7 600 библиотечни единици, е широк и разнообразен – енциклопедични и справочни издания, речници и учебни пособия, литературоведски и езиковедски трудове, художествена литература, географски албуми, каталози, аудио и видеокасети, компактдискове. Обособен е подръчен фонд от търсени учебни пособия в различни области на Скандинавистиката, който текущо се попълва с нови издания. 

Библиотеката разполага със 12 читателски места, от които 2 са компютъризирани.