Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Юридическа библиотека

Адрес: 1043 София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Софийски университет, Северно крило, ет. 1, каб. 223
Тел.: (+359 2) 9308 372
E-mail: lawlib@libsu.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 20.00 ч.
 

Юридическата библиотека е третият филиал в структурата на Университетската библиотека. Нейният фонд започва да се формира през 1892 г., когато успоредно със създаването на Юридическия факултет започва набавянето на правна литература. Като факултетна библиотека тя се обособява през 1948 г. Част от нейния фонд е формиран чрез дарения – посолствата на Франция, САЩ и Германия в България, Институтът по Стопанско право в Хамбург, издателските къщи “Сиела” и “Софи-Р”, фирма “Сиби” и др. В библиотеката се съхраняват личните сбирки на видните юристи и университетски преподаватели проф. Живко Сталев, проф. Румен Чолов, Дружелюб Дабев и др.
Днес библиотеката притежава изключително богат фонд от над 91 000 библиотечни единици на различни езици и предлага на потребителите свободен достъп до научна периодика, правна литература и тематични електронни ресурси. 

Юридическата библиотека е базова библиотека за литература в областта на човешките права. От 2001 г. в библиотеката функционира Европейски документационен център, в който се получават голяма част от публикациите на Службата за публикации на Европейския съюз в Люксембург. Колекцията включва “Encyclopedia of European Community Law”, “Encyclopedia of European Union Law”, “Yearbook of the European Convention on Human Rights” и др.  Разполага с 2 читални и 85 работни места, от които 6 компютъризирани.