Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Френска литература

Адрес: 1043 София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Софийски университет, Северно крило, ет. 1, каб. 222
Тел.: (+359 2) 9308 459
Е-mаil: frenchlib@libsu.uni-sofia.bg
Работно време: Понеделник – Петък 8.30 – 17.30 ч. (Сряда 8.30 – 12.00 / 14.30 – 17.30)
                             

Библиотеката за френска литература е създадена през 1963 г. По силата на културна спогодба между България и Франция от 1966 г. в нея се вливат фондовете на Алианс франсез и Френския институт. През 1990 г. библиотеката преминава към Факултета по класически и нови филологии, а от 2011 г. отново става част от филиалната мрежа на Университетската библиотека. 

Фондът на библиотека “Френска литература” се комплектува основно чрез книгообмен и дарения. Днес той наброява над 38 400 тома книги, периодични и справочни издания. Преобладава художествена литература, разпределена по периоди (Средновековие, ХV-ХІХ в., съвременни автори). Уникална за страната е колекцията от литературна критика на френски автори от средновековието до наши дни, както и представените френскоезични автори (белгийци, канадци, швейцарци). Библиотеката разполага с 22 читателски места, от които 7 компютъризирани.