Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

БДС

От шест работни станции в читалня „Медиатека” на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” е осигурен достъп за четене до над 1700 стандарти и стандартизационни документи на Българския институт за стандартизация (БИС).

Всички преподаватели и студенти могат да използват електронните текстове за образователни и научно-изследователски цели, като за улеснение те са групирани в пакети, съобразно номера и наименованието на техническия комитет (ТК) или експертната работна група (ЕРГ):

ЕРГ 10 Управление на иновации

ЕРГ 16 Криминалистични изследвания и практики

ТК 12  Приложения на статистическите методи

ТК 16 Архивна, библиотечна и информационна дейност

ТК 28 Метрология

ТК 34 Управление на качеството и оценяване на съответствието

ТК 54 Осветителна техника и електроинсталационни изделия

ТК 71 Ядрена енергия

ТК 80 Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите

ТК 84 Банково дело, ценни книжа, финансови услуги и електронно фактуриране

ТК 89 Туристически дейности

ТК 94 Опазване на културното наследство 

Документите са само за четене, не се допуска копиране и разпечатване!    

Можете да разгледате  презентацията  „Информационния център на БИС в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Пакети стандарти”, любезно предоставена от Българския институт за стандартизация.

https://www.bds-bg.org/bg/