Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

БДС

От шест работни станции в читалня „Медиатека” на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” е осигурен достъп за четене до стандарти и стандартизационни документи на Българския институт за стандартизация (БИС). БИС предоставя за четене повече от 1700 стандарти и стандартизационни документи.

Всички преподаватели и студенти могат да използват електронните текстове за образователни и научно-изследователски цели, като за улеснение те са групирани в пакети, съобразно номера и наименованието на техническия комитет (ТК) или експертната работна група (ЕРГ):СУ/ЕРГ – 7, 10, 15, 16 – съдържа всички действащи стандарти от БИС/ЕРГ 7, 10, 15, 16 – Стандарти в областта на Управление на събития;Управление на иновации; Управление на проекти, програми и портфолио; Криминалистични изследвания и практики.

СУ/ТК 12 – Този пакет е предназначен за СУ и съдържа всички действащи стандарти от  БИС/ТК 12 – Приложения на статистическите методи

СУ/ТК 16 – съдържа всички действащи стандарти от  БИС/ТК 16 – Архивна, библиотечна и информационна дейност
СУ/ТК 28 – mсъдържа всички действащи стандарти от БИС/ТК28 – Метрология

СУ/ТК 34 – съдържа всички действащи стандарти от БИС/ТК 34 – Управление на качеството и оценяване на съответствието

СУ/ТК 54 – съдържа всички действащи стандарти от БИС/ТК 54 – Осветителна техника и електроинсталационни изделия СУ/ТК 71 – съдържа всички действащи стандарти от БИС/ТК 71 – Ядрена енергия

СУ/ТК 80 – съдържа всички действащи стандарти от БИС/ТК 80 – Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите

СУ/ТК 84 – съдържа всички действащи стандарти от БИС/ТК 84 – Банково дело, ценни книжа, финансови услуги и електронно фактуриране

СУ/ТК 89 – съдържа всички действащи стандарти от БИС/ТК 89 – Туристически дейности

СУ/ТК 94 – съдържа всички действащи стандарти от БИС/ТК 94 – Опазване на културното наследство   

Документите са само за четене, не се допуска копиране и разпечатване!    

Можете да разгледате  презентацията  „Информационния център на БИС в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Пакети стандарти”, любезно предоставена от Българския институт за стандартизация.

https://www.bds-bg.org/bg/