Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Физика

Адрес: 1164 София, бул. „Джеймс Баучър“ № 5, ет. 1 
Тел.: (+359 2) 8161 815 
E-mail: fizlibra@phys.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 12.00 / 13.00 – 17.30 ч. (сряда 08.30 – 12.00 / 13.00 – 14.30)

Библиотеката към Физическия факултет е създадена през 1889 г. Тя е една от най-старите и богати в структурата на Университетската библиотека. По-късно към нея е присъединена библиотеката на създадената през 1894 г. Астрономическа обсерватория. Един от големите нейни дарители е проф. Минко Балкански, известен физик и реформатор в образованието. 

Днес библиотека “Физика” разполага с ценни колекции от монографии и периодични издания във всички клонове на физиката и астрономията.  Фондът й наброява над 80 700 библиотечни единици (книги, енциклопедии, периодика, редки и ценни издания по астрономия, отраслови електронни ресурси). Библиотеката разполага с 36 читателски места, от които 3 компютъризирани.