Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Абонамент на Софийски университет

Издаване на сертификати за отдалечен достъп (извън компютърната мрежа на СУ)

Указания за настройките на прокси сървър за използване на базите данни по абонамент

JSTOR

JSTOR е мултидисциплинарна дигитална библиотека, която съдържа публикации в следните области: регионални изследвания, изкуства, бизнес и икономика, история, хуманитарни науки, право, медицина и здраве, естествени науки, приложни науки и математика, социални науки и интердисциплинарни области на знанието. Колекциите включват статии от рецензирани научни списания и глави от книги, като някои от тях са с отворен достъп. Преподавателите, докторантите и студентите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“  могат да използват платформата JSTOR и отдалечено. За целта е необходима индивидуална регистрация, която първоначално се извършва на територията на Софийския университет и се осъществява с институционален имейл.

EBSCO

Платформата EBSCOhost  е представена със следните бази данни: Academic Search Ultimate, eBook Academic Collection, Health Source – Consumer Edition, AHFS Consumer Medication Information, GreenFILEEuropean Views of the Americas: 1493 to 1750, Library, Information Science & Technology Abstracts, Teacher Reference Center, OpenDissertations.

Academic Search Ultimate е мултидисциплинарната пълнотекстова база данни, която включва над 14 000 научни рецензирани периодични издания, както и отчети, доклади, материали от конференции, рецензии, видео материали. eBook Academic Collection съдържа над 210 000 заглавия електронни книги във всички научни области.

Ползването се осъществява през интерфейс на адрес https://search.ebscohost.com/, където се маркират базите, в които искате да търсите. В помощ при търсенето има вграден речник с ключови думи и добри възможности за филтриране на търсенето. EBSCO предоставя възможност за отдалечен достъп по два начина: чрез индивидуална регистрация; чрез потребителско име и парола. Индивидуалната регистрация първоначално се извършва на територията на Софийския университет и се осъществява с институционален имейл и лична парола, като с един и същи профил могат да се използват всички допълнителни ресурси. Потребителското име и паролата, можете да получите, като изпратите от институционалния си имейл заявка на адрес: byavrukova@libsu.uni-sofia.bg

CEEOL

Central and Eastern European Online Library е репозиториум, който предоставя пълнотекстов достъп до научни публикации в областта на хуманитарните и социалните науки от и за Централна и Източна Европа. Колекциите обхващат статии от пeриодични издания, части от електронни книги, материали от конференции, рецензии в списания, „сива литература” (доклади, отчети и др.) на над 50 езика.

Уважаеми колеги, 

Поради зачестилите проблеми свързани с неправомерно теглене на съдържание от CEEOL  и реална опасност за спиране на достъпа до базата  ви призоваваме за коректното ѝ използване и спазване на подписаното лицензионно споразумение.  

Анекс 1, т. 2.3. забранява:

 1. Системното изтегляне на съдържанието без изричното одобрение  от CEEOL. 

2. Използването на компютърни програми, които автоматично изгеглят съдържание, познати като уеб роботи и др. 

3.  Да се копира дигиталният код върху друга машина, независимо дали е ASCII или е с тагове и да се използва съдържанието на CEEOL от трети лица или организация.

  *  При установяване на подобни неразрешени дейстивия IP адресът ще бъде блокиран и ще бъдат взети допълнителни административни мерки.

Издателство Oxford е представено чрез следните бази данни: Oxford Scholarship Online, University Press Scholarship Online и Oxford Handbooks Online. Достъпът до базите се осъществява на адрес: https://academic.oup.com/

Базата Oxford Scholarship Online  е мултидисциплинарна база от данни с академични издания, публикувани от издателството на Офксфордския университет.

Базата University Press Scholarship Online е мултидисциплинарна база от данни с академични издания от над 25 университетски издателства на водещи университет вкл. Станфорд, Принстън, Йеил и др.

Базата Oxford Handbooks Online е мултидисциплинарна база от данни, съдържаща най-престижните и търсени ръководства и наръчници.

Отдалечен достъп се осъществява чрез потребителско име и парола, които можете да получите, като изпратите от институционалния си имейл заявка на адрес: byavrukova@libsu.uni-sofia.bg

HeinOnline е водеща онлайн платформа в областта на правото. Тя включва повече от 2600 пълнотекстови периодични издания, класически правни трактати, конституции, документи на ООН,  доклади и др. 

Reaxys на Elsevier е база данни в областта на химията, която индексира над 16 000 периодични издания и патенти в областта на органичната, неорганичната и органометалната химия от 1771 г. до момента. Нейната уникалност е във възможността за структурно търсене и в това, че предоставя данни за химични структури, свойства, реакции и синтез на съединения. Reaxys включва базите Beilstein, Gmelin, PubMed, eMolecules, LabNetwork и Sigma-Aldrich.

APS Physics  е платформа, състояща се от  Physical Review Journals, публикувани от  American Physical Society (APS). Повечето от тях са рецензирани списания и предоставят достъп до пълнотекстови статии. Платформата включва следните списания: Physical Review LettersPhysical Review X (обща и приложна физика, интердисциплинарна физика), Reviews of Modern Physics, Physical Review A (атомна, молекулярна и оптична физика; квантова информация), Physical Review B (кондензирана материя и физика на материалите), Physical Review C (експериментална и ядрена физика), Physical Review D (физика на елементарните частици, теория на полето, гравитация и космология), Physical Review E  (статистическа, нелинейна, биологична физика и физика на меката материя: флуиди, полимери, течни кристали и  гранулирани материали), Physical Review ResearchPhysical Review Accelerators and BeamsPhysical Review AppliedPhysical Review Fluids, Physical Review Materials,  Physical Review, Physics Education Research, Physics.

AIP Publishing  на American Institute of Physics (AIP) предоставя пълнотекстов достъп до научни списания в областта на физиката и интердисциплинарните ѝ области, като голяма част от тях са рецензирани списания.