Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Теология

Адрес: 1000 София, пл. „Света Неделя“ № 19, ет. 1
Тел.: (+359 2) 9890 115 / в. 21, 22
E-mail: theolibr@theo.uni-sofia.bg 
Работно време: понеделник – четвъртък 9.00 – 18.00 ч. /петък 10.00 – 17.30 ч./

Библиотеката е създадена през 1923 г., когато е основан и Богословският факултет. От 1951 г., след трансформирането му в Духовна академия, тя комплектува и обслужва своите читатели под ръководството на Светия Синод. След възстановяването на Богословския факултет през 1992 г. става филиал на Университетската библиотека.

 Днес библиотека “Теология” разполага с богат специализиран фонд от над 85 200 библиотечни единици (книги, периодика, икони, ноти, CD, DVD, аудио и видео касети) в областта на богословието, философията и историята. Тя притежава редица редки и ценни издания – старопечатни български, руски, сръбски, гръцки книги, възрожденски списания, редки издания на Стария и Новия Завет на различни езици. Тук се съхраняват дарените лични библиотеки на видни учени в областта на богословието – Екзарх Йосиф І, патриарх Кирил, проф. протопрезвитер Стефан Цанков, проф. Васил Пандурски, протойерей Иван Гошев, проф. Ганчо Пашев и др. 

Библиотеката разполага с 60 читателски места, от които 2 компютъризирани. От 1998 г. в библиотека “Теология” функционира и читалня “Библеистика” – съвместен проект на Богословския факултет и Международното общество на новозаветните учени (SNTS).