Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Студентски град

Адрес: 1700 София, Студентски град, бл. 42 Б
E-mail: studentlibrary@libsu.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък  8.30 – 12.00 / 13.00 – 17.30 ч. (сряда 08.30 – 12.00 / 13.00 – 16.00)

Библиотеката е създадена през 1970 г. с основно предназначение да обслужва живеещите на територията на Студентски град студенти, независимо от тяхната специалност. С оглед на това, фондът й от над 24 800 библиотечни единици включва предимно учебна литература от всички отрасли на знанието, справочни издания, албуми и художествена литература. Библиотеката е основно реконструирана и модернизирана през 2009 г.  Тя разполага с 20 читателски места, от които 10 компютъризирани, и предлага всички съвременни библиотечно-информационни услуги на своите потребители.