Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Стопански науки

Адрес: 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 3, ет. 5, зала 500
E-mail: vyara@feb.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 20.00 ч.

Библиотеката е създадена през 1990 г., когато е открит Стопанският факултет на Софийския университет. Основополагащият фонд е съставен от дарения на български и чуждестранни учени и организации – проф. Кофорд, проф. Бехар, Фондация “Отворено общество”, SABRE, KLETT, Център за изследване на демокрацията, преподаватели по програма Fulbright и др. 

Библиотека “Стопански науки” задоволява потребителското търсене в областта на стопанските науки и е важно място за учебната работа и самоподготовката на студентите от факултета, осигурявайки им както необходимата за това литература и научна периодика, така и възможности за самостоятелно търсене в различни бази данни по икономика, статистика, финанси, организация, управление и информатика.

Днес библиотеката притежава специализиран фонд от над 37 400 тома книги, периодични издания и отраслови електронни ресурси. Разполага с читалня и компютърна зала, в които има 30 работни места, от които 23 компютъризирани.