Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Педагогика

Адрес: 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 2 (южно крило), ет. 2
E-mail: m.nikolova@fp.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 17.30 ч.

Фондът на библиотеката започва да се формира през 1903 г. на базата на специализираната педагогическа литература от сбирката на Философския семинар. Колекцията прераства през 1905 г. в самостоятелна библиотека, която с течение на времето се обогатява с редица частни сбирки, най-впечатляващата от които е библиотеката на проф. Христо Негенцов, наброяваща над 3000 тома. С основаването на Факултета по педагогика през 1986 г. библиотека “Педагогика” добива статут на факултетна.

Днес фондът на библиотеката наброява над 73 700 библиотечни единици (монографии и периодични издания). Преобладава специализирана литература в областите теория на възпитанието, управление на образованието, дидактика, педагогическа психология, социални дейности и неформално образование на български, руски, немски, английски и френски език. Библиотеката разполага с 20 читателски места, от които 7 компютъризирани.