Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Класическа филология

Адрес: 1043 София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Софийски университет, Ректорат, ет. 6, каб. 187
Тел.: (+359)896 625 803
E-mail: libcla@libsu.uni-sofia.bg
Уебсайт: http://kkf.proclassics.org/библиотека/ 
Работно време: понеделник – петък 9.00 – 18.00 ч.

Библиотека „Класическа филология” е създадена през 1921 г. към Семинара по класическа филология. През годините тя комплектува книги, периодика, отпечатъци и графични издания по грецистика, латинистика, византинистика, медиевистика, история и археология на класическата древност. Част от библиотечния й фонд се формира от дарения, каквито са личната сбирка на проф. Александър Ничев, нова научна литература от издателство “H. C. Beck”, Muenchen (402 тома), от Италианското посолство, фондация „Отворено общество”, дарения от преподаватели, студенти и частни лица. 

Днес фондът на библиотека „Класическа филология” се състои от над 5 700 библиотечни единици: оригинални текстове на старогръцки и латински (ок. 2500 т.); преводи на антични автори на съвременни езици; изследвания върху античната история, археология, епиграфика, култура, литература и философия; езикознание; речници, енциклопедии и сборници. 

Библиотеката разполага с 11 работни места, две от които са компютъризирани. Книги за дома се заемат само от преподаватели и студенти от катедра „Класическа филология”.