Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Журналистика и масова комуникация

Адрес: 1000 София, ул. „Московска“ № 49, ет.1
Тел.: (+359 2) 9308 473          
E-mail: libjur@libsu.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък  8.30 – 12.00 / 13.00 – 17.30 ч.  (сряда 10.00 – 12.00 / 13.00 – 17.30)

Библиотеката към Факултета по журналистика се обособява през 1980 г. Специализираният й фонд бързо се разраства благодарение на щедри дарeния от Съюза на българските журналисти, фондациите “Отворено общество” и “Фридрих Еберт”, Американския университет в България, Асоциация “АКСЕС”, Центъра за развитие на медиите, Дружеството на ООН в България, Френския културен институт, Гьоте институт, INTERPRED/Word Trade Center и др. В библиотеката се съхранява личната библиотека на проф. Георги Боршуков.


Днес библиотека “Журналистика и масова комуникация” се помещава в нови добре оборудвани зали и предлага учебна, научна и справочна, специализирана и общообразователна литература, покриваща широките интереси на студентите и преподавателите от факултета. 

Фондът й наброява над 25 600 тома книги, отпечатъци, периодични издания, отраслови електронни ресурси. 

Разполага с 18 читателски места, от които 8 компютъризирани.