Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека ДИУУ

Адрес: 1619 София, бул. „Цар Борис“ ІІІ № 224, ет. 1, каб. 112
Тел.: (+359 2) 8080 720
E-mail: biblioteka@diuu.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 9.00 – 12.00 / 12.30 – 16.30 ч. (сряда: 12.30 – 16.30 ч.)

Библиотеката към Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) е присъединена към структурата на Университетската библиотека през февруари 2015 г. с решение на Академическия съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 

Тя функционира от 1 януари 1953 г., когато е създаден Институтът за усъвършенстване на учители. Библиотека ДИУУ предлага специализиран фонд, съдържащ над 30 000 библиотечни единици (книги, списания, речници, енциклопедии и др.), обхващащи различни области на знанието – психология, социология, философия, икономика, музика, физика, математика и др.   

Библиотеката разполага с 11 читателски места.