Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Биология

Адрес: 1164 София, бул. Драган Цанков № 8, ет 1, каб. 103
Тел: 02/8167-386;
E-mail: library@biofac.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 18.00 ч.

Библиотеката е една от най-старите в системата на Университетската библиотека. Нейният фонд започва да се формира през 1891 г. със създаването на специалността Естествена история. Като факултетна библиотека се обособява през 1962 г. след обединяването на библиотеките към катедрите Ботаника и Зоология. Немалка част от фонда й се попълва чрез дарения – от Издателска къща “Pensoft”, The Federation of European Biochemical Societies, Френското посолство, Съюза на учените в България, Фондация “Св. Св. Кирил и Методий” и др.
Днес библиотека “Биология” успешно съчетава традиционните форми на библиотечно обслужване с модерни технологии.  Фондът й съдържа над 83 400 библиотечни единици (книги, справочни и периодични издания, специализирани електронни ресурси).  Разполага с 21 читателски места.