Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Библиотечно-информационни науки (БИН)

Адрес: 1113 София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 1, ет. 4, каб. 415
Тел.: (+359 2)  8706 073
E-mail: lib@phls.uni-sofia.bg 
Работно време:  понеделник – петък 10.00 – 18.00 ч. (сряда 10.00 – 14.00 ч.)

Библиотеката е основана през 2000 г. Към структурата на Университетската библиотека се присъединява през 2011 г., като се явява третата филиална библиотека в рамките на Философския факултет наред с библиотека “Философия” и библиотека “Социални науки”. 


Библиотека “Библиотечно-информационни науки” притежава ценен специализиран фонд в областите: библиотекознание, организация и управление на библиотеките, книгознание и книгоиздаване, информационен брокеринг и мениджмънт, информационни и комуникационни технологии, културна политика и музеология, дигитални библиотеки, интеграционни процеси, краезнание и краеведска библиография и др. 

Фондът й наброява над 3 100 тома книги, периодични издания и отраслови електронни ресурси.

Има 12 читателски места, от които 7 компютъризирани.