Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека Археология

Адрес: 1043 София, бул. Цар Освободител № 15, Софийски университет, Южно крило, Ротонда
Тел.: (+359 2)  9308-564
E-mail: kodzhia@libsu.uni-sofia.bg
Работно време:  понеделник – петък 8.30 – 12.00 / 13.00 – 17.30 ч.

Библиотеката започва да формира своя фонд през 1921 г., когато се разкрива Катедрата по археология. През 1954 г. добива статут на катедрена библиотека, а от 1992 г. е филиал на Университетската библиотека. Голяма част от нейния фонд е формиран чрез книгообмен с университета във Франкфурт на Майн, Хумболт университет в Берлин, Одеския държавен университет и др. Сред най-щедрите дарители на библиотеката са Петър Горбанов, Институтът по тракология, Американският институт в Анкара, регионални исторически музеи.  

Библиотека “Археология” притежава тясно специализиран фонд над 16 500 тома книги, научна периодика, справочници, редки и ценни издания, CD и DVD в областта на археологията на България, Югоизточна и Източна Европа, Предния Изток, Африка и Америка. Библиотеката разполага с 24 читателски места, от които 2 компютъризирани.