Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Правила за дарения

Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” приема дарения, които са в съответствие с нейните функции, цели и задачи, допълват колекциите по вид на изданията, тематична насоченост и отговарят на  интересите и потребностите на университетската общност.

Университетската библиотека разчита на дарителите да подпомогнат развитието на библиотечния фонд, тъй като по традиция голяма част от нейните специални сбирки и ценни ресурси са придобити чрез дарения.

Университетската библиотека приветства даренията, но няма възможност да приеме всичко. Потенциалните дарители не трябва да изпращат подарените от тях документи в библиотеката. Дарителите трябва да отправят предложенията си към библиотеката в писмен вид или да се свържат с оторизираните служители по телефона. 

Университетската библиотека приема даренията, придружени с опис. За въпроси и контакти, пишете на имейл: gift@libsu.uni-sofia.bg