Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Структура на библиотеката

Университетска библиотека

Директор
проф. д-р Анна Ангелова
email: anna@libsu.uni-sofia.bg
Приемно време:
Понеделник 11.00 – 12.00 ч.
Сряда 14.00 – 15.00 ч.

Зам.-директор
доц. д-р Биляна Яврукова
Тел.: 02/9308 539
email: byavrukova@libsu.uni-sofia.bg

Секретар
Бистра Драголова
Тел.: 02/9308-538; 02/846-75-84
email: lsu@libsu.uni-sofia.bg

Отдел „Координация и връзки с обществеността“
Мариета Георгиева  – началник отдел
Тел.: 02/9308 537
email: public@libsu.uni-sofia.bg

Направление „Библиотечно-информационно обслужване и фондове“
Ръководител
Диана Маринова
Тел.: 02/9308-554
email: dds@libsu.uni-sofia.bg

Отдел „Организация и опазване на фондовете“
Тел.: 02/9308-209

Отдел „Редки и ценни издания“
Тел.: 02/9308-554

Отдел „Библиотечно-информационно обслужване“
Мирослава Иванова – началник отдел
Тел.: 02/9308-537
email: lis@libsu.uni-sofia.bg

Направление „Комплектуване и каталогизация“
Отдел „Комплектуване на библиотечни ресурси“
Боряна Афенлиева – началник отдел
Тел.: 02/9308-324
email: acq@libsu.uni-sofia.bg 

Отдел „Комплектуване на периодични ресурси и бази данни“
Ралица Белева – началник отдел
Тел.: 02/9308-327
email: periodica@libsu.uni-sofia.bg

Отдел „Каталогизация“
Мария Пелева – началник отдел
Тел.: 02/9308-326
email: mpeleva@libsu.uni-sofia.bg

Направление „Библиотечно-информационни технологии и мрежи“
Ръководител
Екатерина Янкова
Тел.: 02/9308-557
email: ekr@libsu.uni-sofia.bg

Отдел „Дигитализация“
Тел.: 02/9308-216

Информация за Филиални библиотеки