Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Често задавани въпроси

Уважаеми потребители, ако не намерите това, което Ви интересува, можете да зададете Вашите въпроси, като използвате формуляра за услугата Попитай библиотекаря или на имейл lsu@libsu.uni-sofia.bg

 • Къде и как мога да си извадя карта за ползване на библиотеката?

  Ако притежавате електронна карта на Софийския университет, с нея може да ползвате Университетската библиотека и нейните 28 филиала и всички услуги за периода на валидност на картата. Повече информация за издаването им можете да намерите тук.

  Регистрацията на читателите, които не притежават електронни карти, се извършва в Централната университетска библиотека  от понеделник до петък включително от  8.00 ч. – 20.00 ч. Необходимо е да представите документ, удостоверяващ, че сте преподавател, докторант или студент в Софийския университет, актуална цветна снимка и такса в размер на 5 лв. Читателската карта е валидна една календарна година от датата на регистрация и дава възможност за ползване на Централната университетска библиотека и на цялата мрежа от 28 филиални библиотеки. Повече информация може да намерите в Правилата за обслужване на читатели.

 • Мога ли да ползвам услугите на Университетската библиотека, ако не съм студент в Софийския университет?

  Да. За целта е необходимо да се регистрирате като читател на Университетската библиотека. Повече за услугите, които предоставя библиотеката, можете да намерите в менюто Услуги.

  Услуги

 • Възможно ли е да заема книга за домашно ползване?

  Всички студенти и докторанти заемат библиотечни материали за домашно ползване само от филиалните библиотеки, а преподавателите и служителите – както от филиалните библиотеки, така и от Централна библиотека.

  Външните читатели нямат право да заемат библиотечни материали за домашно ползване.

 • Мога ли да търся в електронния каталог извън библиотеката?

  Да, можете. Eлектронният каталог на Университетската библиотека е достъпен на следния адрес: http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/

 • Мога ли да поискам книга или статия, които не се притежават в Университетска библиотека?

  Преподаватели, докторанти и студенти от Софийския университет могат да заявяват книги и статии от друга библиотека в страната и чужбина чрез услугата Междубиблиотечно заеманe.

 • Не успявам да вляза с потребителско име и парола в каталога и да ползвам услугите. Какво трябва да направя?

  Първо се уверете, че използвате правилните идентификационни данни. Ако притежавате електронна карта на Софийския университет,  използвайте ИД (пример: UL001234) или баркод за идентификация. За читателски карти, издадени от Университетската библиотека, използвайте ИД за идентификация. Ако входът все още не работи, използвайте формата за Обратна връзка, за да се свържете с библиотекар.

 • Как да подновя заетите книги онлайн?

  За да подновите заетите книги,  е необходимо да влезете с потребителско име и парола в електронния каталог на Университетската библиотека през бутона „Вход“. За тази цел са Ви нужни читателско ИД и парола, които можете да видите във Вашата читателска карта. – Виж инструкция тук

 • Мога ли да ползвам свободно всички ресурси в дигиталните колекции?

  Университетската библиотека стриктно спазва Закона за авторското право и сродните му права. На свободен достъп за лично ползване са предоставени само ресурси с изтекли авторски права или ресурси, за които Университетската библиотека има делегирани права за дигитализация и представяне чрез дигиталните си колекции. Всички останали ресурси са дигитализирани с цел опазване и могат да се ползват само в университетската компютърна мрежа.

 • Как да получа отдалечен достъп до базите данни?

  Информация за отдалеченото ползване на базите данни можете да намерите в описанието на всяка от тях – за базите от Националния абонамент; за базите от абонамента на Софийския университет.

  Отдалечен достъп е възможен и чрез сертификат за отдалечен достъп. Повече информация за него можете да намерите на следния линк: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/prepodavateli/personalen_sertifikat 

 • Как мога да се свържа с безжичната мрежа в Централна библиотека?

  За да осъществите интернет връзка, трябва да се свържете с безжичната мрежа на Софийския университет SU Wi-Fi.

 • Има ли възможност да задам въпросите си онлайн?

  Да. Има три възможности – чрез услугата „Попитай библиотекаря“  и чрез бутон „Обратна връзка” в електронния каталог на Университетската библиотека, както и на имейл: lsu@libsu.uni-sofia.bg.