Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Често задавани въпроси

Уважаеми потребители, тук са събрани вашите въпроси относно библиотеката и нейното ползване. Ако не намерите това, което ви интересува, можете да попитате онлайн. 

Къде и как мога да си извадя карта за ползване на библиотеката?

Регистрацията на читателите се извършва в Централната университетска библиотека  от понеделник до петък включително от  8.00 ч. – 20.00 ч. Необходимо е да представите документ, удостоверяващ, че сте преподавател или студент в Софийския университет, актуална цветна снимка и такса в размер на 5 лв. Читателската карта е валидна една календарна година от датата на регистрация и дава възможност за ползване на Централната университетска библиотека и на цялата мрежа от 28 филиални библиотеки. Повече информация може да намерите в Правилата за обслужване на читатели.

Ако притежавате електронна карта на Софийския университет, може да ползвате безплатно всички услуги в Университетската библиотека и нейните 28 филиала в рамките на една академична година. Повече информация за издаването им можете да намерите на страницата на Картовия център: https://sustudents.bg/картов-център/ 

Мога ли да ползвам услугите на Университетската библиотека, ако не съм студент в Софийския университет?

Трябва да се регистрирате като читател на Университетската библиотека. 

Възможно ли е да заема книга за домашно ползване?

Всички студенти и докторанти заемат библиотечни материали за домашно ползване само от филиалните библиотеки, а преподавателите и служителите – както от филиалните библиотеки, така и от Централна библиотека. 

Външните читатели нямат право да заемат библиотечни материали за домашно ползване.

Мога ли да търся в каталога на библиотеката от домашния си компютър?

Да, можете. Адресът на електронния каталог на Университетската библиотека е: http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/

Как да подновя заетите книги онлайн? 

Трябва да се логнете като регистриран читател в WEB-OPAC каталога на Университетската библиотека през секцията „Вход“. За тази цел са Ви нужни читателско ИД и парола, които можете да видите във Вашата читателска карта. – Виж инструкция тук

Моето потребителско име и парола в каталога не работят и не мога да направя онлайн заявка. Какво трябва да направя? 

Първо се уверете, че използвате правилните идентификационни данни. За читателски карти, издадени от Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“, използвайте ИД за идентификация. За читателски карти, издадени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, използвайте ИД (пример: UL001234) или баркод за идентификация (пример: SU123456). Ако входът все още не работи, използвайте формата за Обратна връзка, за да се свържете с дежурен библиотекар.

Някои от дигитализираните издания са заключени и не могат да се ползват дистанционно

Университетската библиотека стриктно спазва Закона за авторското право и сродните му права. На свободен достъп за лично ползване са предоставени само ресурси с изтекли авторски права или ресурси, за които Университетската библиотека има делегирани права за дигитализация и представяне чрез дигиталните си колекции. Всички останали ресурси са дигитализирани с цел опазване и могат да се ползват само в университетската компютърна мрежа.

Има ли възможност да задам въпросите си онлайн?

Да, чрез менюто „Попитай библиотекаря“ на сайта на библиотеката чрез бутон „Обратна връзка” в електронния каталог на Университетската библиотека,  както и  на имейл: lsu@libsu.uni-sofia.bg.

Как да получа дистанционен достъп до бази данни? 

Издаване на сертификат за отдалечен достъп (извън компютърната мрежа на СУ) се извършва от Изчислителния център на Софийския университет – https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/prepodavateli/personalen_sertifikat 

Как да цитирам източник по определен стандарт? 

В Сводния каталог НАБИС можете да изберете стандарта за цитиране на документа, който търсите, като за целта е необходимо да влезете в пълния му запис и да кликнете върху бутон „Инструменти”.

Как да поискам книга или статия, които не се притежават в Университетска библиотека? 

Можете да заявявате материали от друга библиотека в страната и чужбина чрез услугата Междубиблиотечно заеманe.

Как мога да се свържа с безжичната мрежа в Централна библиотека? 

За да осъществите интернет връзка, трябва да се свържете с безжичната мрежа на Софийския университет SU Wi-Fi.