Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

„Един от строителите на българската наука“

В навечерието на най-българския празник в Университетската библиотека бе открита изложба, посветена на 150 години от рождението на проф. Йордан Иванов. Откриването на изложбата е част от тридесет и осмите Кирило-Методиевски четения, организирани от Факултета по славянски филологии и Катедрата по Кирилометодиевистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доц. д-р …

Работна среща с колеги от Република Северна Македония

На 10 май в Университетската библиотека се състоя работна среща с колеги от Национална институция – Университетска библиотека „Гоце Делчев“ – Щип, Република Северна Македония. Директорът на библиотеката г-н Тодор Џидров и библиотекарите г-жа Ивана Стојанова и г-жа Јована Рилак представиха дейността на институцията и разказаха за работата си с …

„100 години Специални сбирки на Пловдивската народна библиотека“

Изложба, предоставена от НБ „Иван Вазов“ – Пловдив През м. март 2022 г. в Университетската библиотека гостува експозиция на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, представена в библиотека „Филологии“. Показани са 25 табла, представящи книги, ръкописи, архиви, фотографии, списания, сборници, литографии и документи – част от безценното притежание на „Специални …

ПРОБЕН ДОСТЪП ДО СПИСАНИЯ И КНИГИ НА ИЗДАТЕЛСТВО BENTHAM SCIENCE

В периода 01.03.2022-31.05.2022 г. Университетската библиотека предоставя пробен достъп до списания и книги на издателство Bentham Science. Базата съдържа над 130 рецензирани списания и електронни книги в областите медицина, природни и точни науки. По време на пробния достъп няма ограничение в достъпа до онлайн съдържание. От електронните книги могат да …

„Строг жрец в храма на науката“

Изложба по повод 140 години от рождението на проф. Стоян Романски Подготвената от Университетската библиотека експозиция представя научната и преподавателска дейност на проф. Стоян Романски. Показани са многобройните му публикации в областите езикознание, етнография, славистика, диалектология: първите научни изследвания, дисертацията, защитена в Лайпцигския университет през 1908 г., речниците, на които …

ПРОБЕН ДОСТЪП ДО APA PsycInfo

В периода 01.02.2022–28.02.2022 г. Университетската библиотека предоставя пробен достъп до базата данни The APA PsycInfo®, част от платформата на EBSCOhost. Базата данни съдържа над 220 000 пълнотекстови статии и над 4500 заглавия книги, както и пълнотекстови материали от конференции, бюлетини, доклади, информационни листове. Потребителите имат достъп и до различни тестови инструменти, …

Достъп до две нови бази данни през платформата EBSCOHost

Уважаеми читатели, От 2022 г. Университетска библиотека осигурява достъп до две нови бази данни през платформата EBSCOHost: Academic Search Ultimate е мултидисциплинарната пълнотекстова база данни. Съдържа над 14 000 заглавия научни рецензирани периодични издания, както и отчети, доклади, материали от конференции, рецензии, видео материали. eBook Academic Collection съдържа над 210 …

Пробен достъп до електронните книги на издателство Taylor & Francis

В периода 01.12.2021-31.01.2022 г. Университетската библиотека предоставя пробен достъп до колекцията от електронни книги на издателство Taylor & Francis. Колекцията включва над 122 470 заглавия в областта на медицината, технологиите, хуманитарните и обществени науки. Не могат да се четат заглавия с DRM защита и учебници. Достъпът е активен рамките на …

„Върховният поет“ и неговите български преводачи

Университетската библиотека завършва културната си програма за 2021 г. с изложба, посветена на 700-ата годишнина от смъртта на италианския поет, философ и мислител Данте Алигиери. Акцент в изложбата са преводи на Иван Вазов, Константин Величков, Кирил Христов, Николай Лилиев, Милко Ралчев, Николай  Вранчев, Христина Стоянова, Иван Иванов, Любен Любенов и …

Изложба в Университетската библиотека, посветена на 100-годишнината на Катедрата по класическа филология

Изложбата, експонирана във фоайето на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, представя историята на Катедрата чрез създадената от преподавателите научна продукция. Наред с встъпителната лекция на проф. Д. Дечев от 1921 г., поставила началото на стогодишния път на Катедрата, са представени приносни монографии върху Античността, граматики, речници, множество учебни помагала, преводи …