Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Достъп до две нови бази данни през платформата EBSCOHost

Уважаеми читатели, От 2022 г. Университетска библиотека осигурява достъп до две нови бази данни през платформата EBSCOHost: Academic Search Ultimate е мултидисциплинарната пълнотекстова база данни. Съдържа над 14 000 заглавия научни рецензирани периодични издания, както и отчети, доклади, материали от конференции, рецензии, видео материали. eBook Academic Collection съдържа над 210 …

Пробен достъп до електронните книги на издателство Taylor & Francis

В периода 01.12.2021-31.01.2022 г. Университетската библиотека предоставя пробен достъп до колекцията от електронни книги на издателство Taylor & Francis. Колекцията включва над 122 470 заглавия в областта на медицината, технологиите, хуманитарните и обществени науки. Не могат да се четат заглавия с DRM защита и учебници. Достъпът е активен рамките на …

„Върховният поет“ и неговите български преводачи

Университетската библиотека завършва културната си програма за 2021 г. с изложба, посветена на 700-ата годишнина от смъртта на италианския поет, философ и мислител Данте Алигиери. Акцент в изложбата са преводи на Иван Вазов, Константин Величков, Кирил Христов, Николай Лилиев, Милко Ралчев, Николай  Вранчев, Христина Стоянова, Иван Иванов, Любен Любенов и …

Изложба в Университетската библиотека, посветена на 100-годишнината на Катедрата по класическа филология

Изложбата, експонирана във фоайето на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, представя историята на Катедрата чрез създадената от преподавателите научна продукция. Наред с встъпителната лекция на проф. Д. Дечев от 1921 г., поставила началото на стогодишния път на Катедрата, са представени приносни монографии върху Античността, граматики, речници, множество учебни помагала, преводи …

Вапцаров – Мечтателят

На 5. 12. 2019 г. (четвъртък), в 14.30 ч.във фоайето на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ беше открита изложбата „Вапцаров – Мечтателят“, която представя архивни материали на поета от фондовете му, съхранявани в Института за литература – БАН и къща музей „Никола Вапцаров“ към Националния литературен музей. Експонирани са лични …

Зографската Света обител – път през вековете

В Университетската библиотека бе открита изложбата  „Зографската Света обител – път през вековете”. Експозицията, посветена на книжовното богатство на Зографския манастир, бе открита от директора на Университетската библиотека доц. д-р Анна Ангелова. Тя акцентира на ролята на Зограф като изключителен духовен център на българската култура и книжнина и изтъкна усилията …

„Многоликият Михалаки Георгиев”

На 20 март 2019 година бе открита изложба, посветена на живота и творчеството на Михалаки Георгиев – съвместен проект на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” и Института за литература към БАН.  Във  встъпителните си думи доц. Ангелова подчерта многообразието на личността на Михалаки Георгиев и неговия огромен принос в различни сфери …

“Среща с една университетска легенда”

По повод 140-ата годишнина от рождението на Ал. Балабанов Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” предлага на вниманието ви изложбата “Среща с една университетска легенда” – многопластова, нетрадиционна  и с няколко ясно очертани сюжетни линии.  Първата линия има за цел да представи значимото присъствие на проф. Ал. Балабанов в културния живот на …