Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Чужди старопечатни, редки и ценни издания (ХVІ – ХХ) в.

„Чужди старопечатни, редки и ценни издания (XVI-XX век)” е една от най-ценните колекции на Университетската библиотека. Тя включва редица основополагащи научни издания в различни области на знанието като история, класическа филология, философия, математика, право и др. Изданията имат висока научна стойност и са ценен източник за университетските учени. Те подпомагат и учебния процес, предоставяйки възможност за изучаване на историята на дадена научна област.

Към колекцията