Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Български старопечатни издания (1806-1878)

Колекция „Български старопечатни издания 1806–1878“ е разделена на две подколекции – Старопечатна периодика и Старопечатни книги. Библиотеката е дигитализирала всички старопечатни периодични издания, които притежава. Дигитализацията на колекцията е съобразена с учебните планове при отделните факултети, като акцентът е поставен върху различните буквари, граматики и възрожденски учебници, отделни заглавия художествена литература, както и отделни уникални екземпляри с автографи, дарствени надписи и посвещения. 

Към колекцията