Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

Ръкописи

Колекция „Ръкописи“ представя ръкописите, съхранявани в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ – една от най-богатите сбирки от гръцки и славянски кодекси от IX до XIX в., както и ръкописите, съхранявани във фонда на Университетска библиотека. Представянето на ръкописите онлайн позволява достъп на широк кръг изследователи.

Към колекцията