Откриване на Лабораторията за консервация и реставрация на книжовни паметници на Университетската библиотека

Откриване на Лабораторията за консервация и реставрация на книжовни паметници на Университетската библиотека

На 16 април 2024 г.  се състоя откриването на Лабораторията за консервация и реставрация на книжовни паметници на Университетската библиотека, изградена по проект на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“.

Стотиците гости, сред които вицепрезидентът г-жа Илияна Йотова, депутати в националния и европейския парламент, преподаватели в Софийския университет, учени от БАН и др. разгледаха лабораторията, оборудвана с най-съвременната за България научноизследователска инфраструктура.

Д-р Малина Белчева и Моника Праматарова представиха резултатите от предварителните проучвания при реставрацията на книгата „Μηναίον του Ιουνίου…“ („Миней за месец юни…“), отпечатана през 1774 г.