Пробен достъп до колекцията с електронните книги на издателство Bloomsbury

Пробен достъп до колекцията с електронните книги на издателство Bloomsbury

В периода 06.02–15.03.2024 г. Университетската библиотека предоставя пробен достъп до колекцията с електронните книги на издателство Bloomsbury, която съдържа приблизително 7000 заглавия в областите право, здравеопазване, история и изкуство.

Ползването се осъществява чрез устройства, свързани към университетската интернет мрежа.

https://www.bloomsburycollections.com/