ПРОБЕН ДОСТЪП ДО OXFORD JOURNALS COLLECTION

ПРОБЕН ДОСТЪП ДО OXFORD JOURNALS COLLECTION

В периода 29.01.-31.03.2024 г. Университетската библиотека предоставя пробен достъп до Oxford Journals Collection (1996-2024), която съдържа около 500 научни списания, разделени в 5 тематични колекции в следните области: хуманитарни науки и изкуство, обществени науки, право, медицина, природни науки и математика.

Ползването се осъществява чрез устройства, свързани към университетската интернет мрежа.

https://academic.oup.com/journals